Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện RLC Nối Tiếp/Mạch LC Nối Tiếp

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch Điện[sửa]

Mạch Điện của Tụ Điện với Cuộn từ mắc nối tiếp với nhau trong một vòng khép kín

Phân tích[sửa]

Ở trạng thái tự nhiên[sửa]

Với

Ở trạng thái Đồng Bộ[sửa]

Khi tổng hai điện kháng của cuộn từ và tụ điện bằng không và tổng điện của cuộn từ và tụ điện bằng không

Tổng Kết[sửa]

Mạch điện RC nối tiếp có Phương trình đạo hàm của mạch điện

  • Ở trạng thái cân bằng
Nghiệm của phương trình là Hàm số Sóng Sin
  • Ở trạng thái Đồng bộ
Nghiệm của phương trình hay Phản ứng Đồng bộ của mạch điện là Hàm số Sóng Dừng