Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng/Bộ Tạo Dao Động Sóng Dừng

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch Điện LC nối tiếp Đồng bộ[sửa]

Với mạch điện LC nối tiếp khi Điện kháng của hai linh kiện tử triệt tiêu và Tổng Điện thế của hai linh kiện bằng không , mạch điện sẻ hoạt động ở Tần số Đồng Bộ

1)

2)

Tổng Kết[sửa]

Với mạch điện LC nối tiếp khi Điện kháng của hai linh kiện tử triệt tiêu và Tổng Điện thế của hai linh kiện bằng không , mạch điện sẻ hoạt động ở Tần số Đồng Bộ và có khả năng tạo Dao động Sóng Dừng của Tần số