Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Bộ Lọc/Mạch RC - RL, Bộ Lọc Băng Tần

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Lọc Băng tần, RC + RL[sửa]

Với Bộ lọc tần số thấp RC và Bộ lọc tần số cao RL mắc nối tiếp với nhau tạo Bộ Lọc Băng Tần có điện ổn trên một dải tần ω12