Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Bộ Lọc/Mạch CR, Bộ Lọc Tần Số Cao

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch Điện[sửa]

High pass filter.svg

Vo / Vi[sửa]

T = RC

Phản Ứng Tần Số[sửa]

Phản Ứng Tần Số

ω = 0 ω = ω = 00

Mạch điện CR có điện ổn tại Vi ở Tần số ω cao , có điện tăng dần từ 0 đến Vi ở Tần số ω thấp thích hợp dùng làm Bộ Lọc Tần Số Cao

Bode High-Pass.PNG

có điện ổn tại Vicó điện ổn tại Vi

Tổng Kết[sửa]

  • Bộ Lọc Tần Số Cao có Điện Tăng ở tần số thấp và Điện Ổn ở tần số cao .
  • Ở tần số góc ω = 1 / RC Điện thế is halved .
  • Bộ Lọc Tần Số Cao tạo từ hai linh kiện điện tử Điện Trở và Tụ Điện mắc theo lối CR
  • Bộ Lọc Tần Số Cao có công thức toán tổng quát
  • Góc Độ khác biệt Tan θ = ω T
  • T = RC