Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ dao động sóng điện tử/Bộ Dao Động Sóng Sin Với Biên Độ Giảm Dần

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Tạo Sóng Sin[sửa]

Mạch RLC nối tiếp[sửa]

Với Mạch LC nối tiếp

  • Khi
Mạch điện RLC có điện giảm dần theo lủy thừa của e
  • Khi
Mạch điện RLC tạo dao động Sóng Sin có biên độ điện giảm dần


  • Khi
Mạch điện RLC tạo dao động Sóng Cos có biên độ điện giảm dần