Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ dao động sóng điện tử/Bộ Dao Động Sóng Sin Đều Hòa

Tủ sách mở Wikibooks

Với Mạch LC nối tiếp

Mạch điện LC tạo dao động sóng sin