Bước tới nội dung

Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ Lọc Điện Tử/Bộ lọc tần số thấp

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ lọc tần số thấp[sửa]

Bộ lọc tần số thấp là một bộ phận điện tử có điện ổn ở tần số thấp

Mạch Điện Chức Năng
Bộ Lọc Tần Số Thấp
Bộ Lọc Tần Số Thấp

Phân Tích Mạch Điện[sửa]

Lối Mắc[sửa]

Lối mắc 2 cổng LR or RC

Tỉ lệ Điện Xuất trên Điện Nhập[sửa]

Chu Kỳ[sửa]

Tần số[sửa]

Frequency Response[sửa]