Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ Lọc Điện Tử/Bộ lọc băng tần

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ lọc băng tần[sửa]

Bộ lọc băng tần là một bộ phận điện tử có điện ổn ở một băng tần

Lối Mắc[sửa]

Lối Mắc 2 Cổng của LC-R , R-LC

Tỉ Lệ Điện Xuất trên Điện Nhập[sửa]

Chu Kỳ[sửa]


Tần Số[sửa]

Băng Tần[sửa]

Phản Ứng Tần Số[sửa]