Điện từ của dẩn điện

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Manoderecha.svgMagnetic field of wire loop.svgBasic Inductor with B-field.svg


Điện từ cộng dây thẳng dẫn điện[sửa]

Lối mắc Hình Công thức
Điện từ cộng dây thẳng dẫn điện Manoderecha.svg


Điện từ vòng tròn dẫn điện[sửa]

Lối mắc Hình Công thức
Điện từ vòng tròn dẫn điện
Magnetic field of wire loop.svg


Điện từ cuộn từ dẫn điện[sửa]

Lối mắc Hình Công thức
Điện từ cuộn từ dẫn điện
Basic Inductor with B-field.svg

Điện từ


Điện cảm ứng từ


Từ lực

Từ nhiểm
Dao động điện từ
Sóng điện từ
Onde electromagnetique.svg


Onde electromagnetique.svg --> ≈≈≈≈≈
Phóng xạ sóng điện từ