Điện tích

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hiện tượng vật chất trung hòa về điện tích điện để trở thành điện tích bằng cách cho hay nhận điện tử âm . Trong điều kiện tự nhiên, mọi vật có tổng điện bằng 0 . Khi vật cho hay nhận Điện tử âm vật sẻ trở thành Điện tích âm hay Điện tích dương có các đặc tính sau

Vật Điện tích Điện lượng Điện trường Từ trường
Vật + Điện tích âm -Q VFPt minus thumb.svg B ↓
Vật - Điện tích dương +Q VFPt plus thumb.svg B ↑

Khi điện tích tương tác với điện tích, điện tích tương tác với điện trường, điện tích tương tác với từ trường tạo ra các lực tương tác điện tích sau