Điện số/Cổng NOT/Cổng BUFFER

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cổng BUFFER[sửa]

Lối Ghép[sửa]

Logic-gate-inv-us.pngLogic-gate-inv-us.png

Tính Chất[sửa]

Toán Logic

Y is NOT NOT A = Y is A

Bảng So Sánh

A | Y
0 | 0
1 | 1