Điện số/Bộ phận toán số/Bộ phận chọn lựa

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bộ phận chọn lựa đường xuất[sửa]

Bộ phận Điện số có khả năng dùng 2 đuờng nhập để chọn một trong 4 đường xuất

Lối Mắc[sửa]

Decoder Example.svg

Lối Hoạt Động[sửa]

Với 2 đườg nhập ta có thể chọn 1 trong 4 đường xuất như sau

Bảng Số Hoạt Động[sửa]

A1A0 D3D2D1D0 Đường Xuất được chọn
00 0001 D0
01 0010 D1
10 0100 D2
11 1000 D3


Bộ phận chọn lựa mả số[sửa]

Bộ phận Điện số có khả năng dùng 2 đuờng nhập để chọn một trong 4 mả số nhị phân của một số thập phân

Lối Mắc[sửa]

Decoder Example.svg

Lối Hoạt Động[sửa]

Với 2 đườg xuất ta có thể chọn 1 trong 4 Mả số nhị phân của một số thập phân

Bảng Số Hoạt Động[sửa]

A1A0 D3D2D1D0 Mả Số Nhị Phân
00 0000 0
01 0001 1
10 0010 2
11 0011 3


Bộ phận chọn lựa đường xuất dử liệu[sửa]

Bộ phận Điện số có khả năng chọn lựa 1 trong 4 đường xuất từ 2 đường nhập để xuất dử liệu

Lối Mắc[sửa]

Demultiplexer Example01.svg

Lối Hoạt Động[sửa]

Đường Nhập - S1, S0

Đường Xuất - D0, D1, D2, D3

Dử Liệu - I0,

Đường Xuất Dử Liệu - F3, F2, F1, F0

Xuất Dử Liệu

Bảng Số Hoạt Động[sửa]

A1A0 D3D2D1D0 Mả Số Nhị Phân
00 0000 Do = Io
01 0001 D1 = Io
10 0010 D2 = Io
11 0011 D3 = Io