Điện/Điện giải

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Điện Giải[sửa]

Phản ứng hóa học giửa hai kim loại và axit tạo ra Điện . Điện giải tạo ra điện không đổi theo thời gian được gọi là Điện DC

Ứng dụng[sửa]

Điện giải được dùng tao ra Bình ắc ki cung cấp Điện DC

ElectrochemCell.png

Tham Khảo[sửa]