Đồ thị của hàm số

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bảng giá trị hàm số[sửa]

Với hàm số f(x)=x

Với mọi giá trị của x sẻ có một giá trị hàm số của x bằng giá trị của x . Từ đó, có thể thiết lập bảng giá trị tương quan của x và hàm số của x như sau
x -2 -1 0 1 2
F(x)=x) -2 -1 0 1 2

Đồ thị của hàm số[sửa]

Khi đặt các giá trị của x và của f(x) trên đồ thị XY ta được một đường thẳng có độ góc bằng 1 đi qua điểm gốc ở tọa độ (0,0)

LinearInterpolation.svg

Danh sách Đồ thị hàm số[sửa]