Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Quachthanh”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
n
Đã khóa “Thành viên:Quachthanh”: ngăn không cho IP sửa đổi trang này ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận
n (bỏ những liên kết đến những trang không tồn tại trong vi.wikibooks để thành viên này và các IP ẩn danh không tạo nên các trang rác từ đây.)
n (Đã khóa “Thành viên:Quachthanh”: ngăn không cho IP sửa đổi trang này ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận)

Trình đơn chuyển hướng

Không gian tên

Biến thể

Khác

Chuyển hướng