Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikibooks:Phòng thảo luận/Lưu 3”

n
Đã khóa “Wikibooks:Phòng thảo luận/Lưu 3” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Thiên binh phục hận 1999 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Đức Anh)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Wikibooks:Phòng thảo luận/Lưu 3” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))
(Không có sự khác biệt)