Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikibooks:Phòng lưu trữ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Dòng 11:
|-
|[[Wikibooks:Phòng thảo luận/Lưu 2|Lưu 2]]
| Nội dung lưu: trữ là toàn bộ năm 2020
| ''Lưu vào ngày 2 tháng 1 năm 2021''
|}
 
== [[WB:PCBQV|Phòng của bảo quản viên]] ==
{| style="width:75%;"
* [[Wikibooks:Phòng của bảo quản viên/Lưu 1|Lưu 1]] - Nội dung lưu: năm 2012 đến năm 2020 - ''Lưu vào ngày 2 tháng 1 năm 2021''
|-
|[[Wikibooks:Phòng của bảo quản viên/Lưu 1|Lưu 1]]
| Nội dung lưu từ năm 2012 đến năm 2020
| ''Lưu vào ngày 2 tháng 1 năm 2021''
|}
== [[Wikibooks:Phòng đề xuất|Phòng đề xuất]] ==
{| style="width:75%;"
* [[Wikibooks:Phòng đề xuất/Lưu 1|Lưu 1]] - Nội dung lưu: năm 2012 đến năm 2020 - ''Lưu vào ngày 21 tháng 12 năm 2020''
|-
|[[Wikibooks:Phòng đề xuất/Lưu 1|Lưu 1]]
| Nội dung lưu từ năm 2012 đến năm 2020
| ''Lưu vào ngày 21 tháng 12 năm 2020''
|}