Nấu ăn:Súp đậu nghiền với ngô – Theo ngôn ngữ khác