Đẳng thức lũy thừa hàm số lượng giác

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đẳng thức lũy thừa hàm số lượng giác[sửa]

Đẳng thức Pythagorean[sửa]

Từ 1

chia 2 vế cho để được 2
chia 2 vế cho để được 3

Đẳng thức hạ bậc[sửa]