Đẳng thức đại số 1 biến số

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dạng tổng quát

Đẳng thức trên chỉ đúng với giá trị x