Đại số/Phương trình đại số/Phuong Trình Hàm Số/Giải Phương Trình Bậc Hai

Tủ sách mở Wikibooks

Định Nghĩa[sửa]

Phương Trình Bậc hai của một Biến số x có dạng tổng quát sau

Giải Phương Trình[sửa]

Phương Pháp Một[sửa]

Chia phương trình bậc hai cho a (điều này được phép do a khác 0), ta có:

nó tương đương với

thêm bình phương của vào cả hai vế của phương trình, ta được

.

Vế trái bây giờ là một bình phương đúng của x + b/(2a)). Vế phải có thể viết dưới dạng một phân số với mẫu số chung là 4a². Ta thu được

.

Lấy căn bậc hai của hai vế, sẽ có

.

Bớt từ cả hai vế, ta có

Nghiệm Số của Phương trình bậc hai

Phương Pháp Hai[sửa]

Có thể viết dưới dạng

Với

.

Nghiệm Số của Phương trình bậc hai

Phương Pháp Viète[sửa]

Trong trường hợp phương trình bậc hai, công thức Viète được ghi như sau:

Nếu x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình
thì

Phương Trình Bậc Hai đặc biệt[sửa]

Số Ảo[sửa]

là một số không thực . Nên cần phải có một hệ thống để làm phép toán trên số này . Nếu có một số ảo biểu thị bởi i = . Ta có

123123