Vật lý đại cương/Điện

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Điện nguồn[sửa]

Điện sinh từ nhiều nguồn

 1. Điện Tử
 2. Tỉnh Điện
 3. Động Điện
 4. Điện Giải
 5. Điện Cực
 6. Quang Điện
 7. Điện cảm ứng từ

Loại Điện[sửa]

Có hai loại điện Điện DCĐiện AC .

Điện DC có điện không đổi theo thời gian có hàm số toán

v(t) = V

Điện AC có điện thay đổi theo thời gian theo hàm số sóng Sin

v(t) = V Sin (\omega t + \theta)

Điện và Vật Dẩn Điện[sửa]

Mọi vật dẩn điện được chia thành ba loại Dẩn Điện , Cách Điện , Bán Dẩn Điện

Vật Dẩn Điện Thí Dụ Công cụ Điện tử
Dẩn Điện Kim loại như Đồng Cu , Sắt Fe Các Công cụ Điện tử tạo từ Dẩn Điện
Điện Trở , Tụ Điện , Cuộn Từ
Cách Điện Phi Kim như Sành Sứ
Bán Dẩn Điện Á Kim như Si li kon - Si , Chờ Ma Nhiềm - Ge Các Công cụ Điện tử tạo từ Bán Dẩn Điện
Đai Ốt, Trăng Si Tơ, FET, IC

Điện và Dẩn Điện[sửa]

Điện và Dẩn Điện tương tác tạo ra

 1. Điện Dẩn
 2. Điện Kháng
 3. Điện nhiệt
 4. Điện quang
 5. Điện từ